Pedagogisk utvecklare

Jag heter Johanna Egelin och arbetar som pedagogisk utvecklare och handledare på Norrtälje Förskolor AB.

Syftet med mitt arbete är att bidra till att kvalitetssäkra Norrtälje Förskolors utbildning och undervisning, att tillsammans med pedagogerna främja alla barns utveckling och lärande samt livslånga lust att lära.

Jag arbetar med jämna mellanrum i barngrupp tillsammans med pedagogerna och ni kan därför träffa på mig ute på avdelningarna.