Läslyftet

Alla som arbetar på Norrtälje Förskolor utbildar sig inom Läslyftet för förskolan. Utbildningen baseras på aktuell forskning inom språk-, läs- och skrivutveckling. 

Läslyftet för förskolan handlar inte bara om att läsa. Det handlar om att erbjuda både de yngre och de äldre barnen tillfällen att utveckla språket. Vi vill skapa förutsättningar för alla barn att utveckla sina språk-, läs- och skrivkunskaper genom olika uttrycksformer, lekar och barnens egna berättelser.

Vi går nu in i fjärde året med Läslyftet, där vi fördjupar oss i Språkutveckling genom matematik.

Tidigare har vi arbetat med:

Läsa och Berätta, läsåret 2018/2019                                                               

Skapa och Kommunicera, läsåret 2019/2020

Språkutveckling genom naturvetenskap och teknik 2020/2021

 

Vill du veta mer om Läslyftet i förskolan klicka på bilden till höger. ------------------->