Läslyftet

Alla som arbetar på Norrtälje Förskolor utbildar sig inom Läslyftet för förskolan. Utbildningen baseras på aktuell forskning inom språk-, läs- och skrivutveckling. 

Läslyftet för förskolan handlar inte bara om att läsa. Det handlar om att erbjuda både de yngre och de äldre barnen tillfällen att utveckla språket.

Vi är nu inne på andra läsåret där vi fördjupar oss i att Skapa och kommunicera.

Utbildningen lyfter hur man kan skapa förutsättningar för alla barns

språk-, läs- och skrivutveckling genom olika uttrycksformer, lekar och barnens egna berättelser.

Tidigare år har vi arbetat med Läsa och Berätta. Utbildningen lyfter hur man kan skapa förutsättningar för ALLA barn att bli läsare med hjälp av högläsning, berättande och

strukturerade samtal om texter.

Vill du veta mer om Läslyftet i förskolan klicka på bilden till höger. ------------------->